Doneren aan de Stichting Overlast Padelbanen

Wilt u doneren om de Stichting te helpen? 

U kunt uw gift overmaken naar:

Stichting Overlast Padelbanen
IBAN: NL 13 ABNA 0125 7702 35 

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

De Stichting Overlast Padelbanen heeft tot doel het onder de aandacht brengen van overlast van padelbanen en het voorkomen en verminderen van het overlastsituaties.

De Stichting wordt gerund door vrijwilligers. Wij zijn allemaal omwonenden die ofwel naast padelbanen wonen ofwel op een locatie waar plannen zijn om padelbanen te plaatsen. 

Wat de Stichting tot nu toe heeft bereikt:

  • Landelijke bewustwording over padeloverlast 
  • Bewustwording bij de KNLTB over padeloverlast
  • Samenwerking met de Nederlandse Stichting Geluidshinder  
  • Informatieverstrekking aan individuele omwonenden, de media en andere geïnteresseerden 
  • Aandacht vragen bij de Tweede Kamer over padeloverlast 

Wat willen we nog bereiken?

Wat de Stichting verder wil bereiken:

  • Informatie over padeloverlast blijven verstrekken via de website
  • Verder lobbyen voor aangescherpte wet- en regelgeving (Activiteitenbesluit aanpassen)
  • Onderzoek laten uitvoeren naar de nadelige gevolgen van geluidsoverlast