"Wij dachten dat het erg zou worden, maar niet zo erg"

Dat rechters het soms niet bij het rechte eind hebben blijkt uit de zaak van de familie Willems. De familie procedeerde tot de Raad van State tegen de aanleg van twee padelbanen vlak achter hun achtertuin.

Tennisbanen waren in het bestemmingsplan toegestaan en de rechters dachten dat de padelbanen niet meer overlast zouden veroorzaken dan tennis. De uitspraak van de Raad van State wordt daarom door partijen als de KNTLB en padel-exploitanten gebruikt om de aanleg van padelbanen op de plaats van tennisbanen te rechtvaardigen.

Helaas hadden de rechters het bij het verkeerde eind. De padelbanen zorgen voor ondraaglijke overlast voor de familie Willems. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zeven dagen in de week, horen zij het padel-getok en geschreeuw van spelers tot in hun huis. Ze bekijken nu 's ochtends online het speelschema om te weten wanneer ze rustig in de tuin kunnen werken of zitten.

De familie Willems woonde 19 jaar lang met veel plezier aan de rand van Wassenaar. Vanuit hun woonkamer kijken ze uit op de weilanden en bollenvelden richting Katwijk. Aan de achterkant van hun woning keken ze, tot drie jaar geleden, uit op een vredig weilandje met geitjes. Daarnaast ligt tennispark de Oude Eik.

Nooit meer rust

Aan hun woonplezier kwam abrupt een einde toen het geitenweidje werd vervangen door twee padelbanen. Sinds dat moment heeft het echtpaar geen dag meer rust.

Ze kunnen niet meer rustig in hun achtertuin zitten en horen de hele dag het geroep van de spelers, het gepok van de padelbats en het geluid tegen de glazen wanden en hekken. De hele week, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Zelfs als de ramen en deuren dicht zijn dringt het geluid door tot in hun huis. Daarom moesten ze in een andere kamer gaan slapen.

 

De familie Willems: “Wij wisten dat het erg zou worden, maar niet zo erg.”

Zo klinken de padelbanen in hun achtertuin:

De banen geven zoveel licht dat het lijkt alsof er een kas in hun achtertuin staat:

De padelballen belanden regelmatig in hun tuin. Inmiddels heeft het stel een tractorband met 850 padelballen verzameld.

Procedure tot aan de Raad van State

De vrees voor geluids- en lichtoverlast dreef het echtpaar ertoe tot aan de Raad van State te procederen over de aanleg van de banen. Het mocht niet baten: de rechters zagen geen reden om de vergunning af te wijzen en vonden dat de banen er mochten komen. Volgens de Raad van State is er vrijwel geen verschil tussen tennis en padel en vallen de banen daarom binnen het bestemmingsplan. De geluidsbelasting van padel zou volgens het rechtscollege niet zodanig zijn dat er sprake zou zijn van andere ruimtelijke gevolgen dan bij tennis.

Dat de rechters het niet bij het juiste eind hadden bleek toen de banen er eenmaal waren. Sindsdien is het leven van de familie Willems niet meer hetzelfde.

Daarom zet de familie hun verzet tegen de banen voort, niet alleen tegen de aangelegde banen maar ook tegen de drie banen die de eigenaar van het tennispark er nog bij wil gaan leggen. Dit ondanks alle bezwaren die de familie Willems al heeft gemaakt.

Overheidsinstanties ook doordrongen van de ernst van de situatie

Ook de betrokken overheidsinstanties komen er nu achter dat de aanvankelijke aannames over de padelbanen niet klopten:

Uit geluidsonderzoek van de Haagse omgevingsdienst blijkt dat het geluid van de banen ’s avonds boven de geluidsnormen uitkomt.

Het impulsachtig geluid dat hoorbaar is bij het slaan met de padelbat moet daarbij ook worden meegewogen. De omgevingsdienst heeft de eigenaar van de banen aangemaand om maatregelen te treffen.

Bij de gemeente Wassenaar is het besef ingedaald dat padel onverdraagbare geluids- en lichtoverlast geeft voor omwonenden. In de gemeenteraad heeft een aantal partijen besproken dat de aanvankelijke visie op padel moet worden bijgesteld omdat de praktijk anders blijkt dan de theorie op voorhand.

Padel kan niet op dezelfde plek als tennis

De situatie in Wassenaar laat ziet dat door gemeenten en rechters nauwkeuriger moet worden gekeken naar de gevolgen van padelbanen vlakbij woningen. Voor de vraag of padelbanen kunnen worden aangelegd op de plek waar tennisbanen lagen kan er niet van worden uitgegaan dat padel dezelfde geluids- en lichtbelasting geeft als tennis.