Tennisvereniging ziet af van aanleg van padelbanen in Soest

Tennisvereniging LTC in Soest was van plan om drie padelbanen aan te leggen op de plek waar een tennisbaan lag. Bewoners rondom de tennisvereniging maakten zich zorgen over de aanleg van deze padelbanen.

De bewoners hebben eerst pro-actief het bestuur van de tennisvereniging benaderd. Nadat bleek dat bewoners en het bestuur van de tennisvereniging tegenstellende standpunten hadden hebben de bewoners een zienswijze ingediend bij de gemeente. Daar was een vergunningsaanvraag ingediend.

Ook hebben de bewoners ingesproken tijdens de gemeenteraadvergadering en actief contact gezocht met de gemeenteraadsleden en de wethouders van sport en omgevingswet. Daarbij hebben de bewoners benadrukt dat zij geen tegenstander zijn van padel, maar dat de gemeente beleid moet ontwikkelen ten aanzien van de aanleg van padelbanen.

Deze acties hebben ertoe geleid dat de tennisvereniging een extern bureau heeft ingeschakeld voor een geluidsonderzoek. In dat geluidsonderzoek is op basis van een model van de omgeving een berekening gemaakt van de te verwachten geluidsbelasting, ook voor de situaties met geluidsscherm en met overkapping, op de omliggende woningen.

De resultaten van het onderzoek waren dusdanig tegengevallen voor de vereniging dat de vereniging heeft besloten om de vergunningaanvraag definitief in te trekken.

Padel vergunningsaanvraag ingetrokken

Nieuwsbericht LTC Soestdijk van 11 November 2021

Het onderzoek is uitgevoerd door het geluidBuro.