KNLTB

Lees hier over de acties richting de KNTLB.


Brief KNLTB

Op 25 oktober 2021 heeft Meld Overlast Padelbanen een brief geschreven aan de KNLTB. Hiernaast ziet u de brief (het kan even duren voordat de brief in beeld komt).

Onjuiste uitlatingen KNLTB over padel

In deze brief hebben wij de KNLTB gewezen op uitlatingen die zij deden op hun website en in de media over padel. We hebben aangegeven dat deze uitlatingen niet juist zijn.

Het gaat om de verwijzing naar de zaak van de Raad van State, dat padel gelijk gesteld kan worden met tennis. Deze uitspraak is inmiddels achterhaald. Uit meerdere geluidsonderzoeken blijkt namelijk dat padel meer geluid maakt dan tennis. Uit geluidsonderzoek blijkt ook dat de slagintensiteit van padel hoger ligt dan bij tennis en dat rekening gehouden moet worden met het impulsgeluid van padel.

Padeloverlast moet niet worden gebagatelliseerd

Meld Overlast Padelbanen heeft de KNLTB ook gewaarschuwd voor het bagatelliseren van de risico´s op geluisoverlast. Door de onderschatting van de geluidsoverlast worden op veel plekken padelbanen te dichtbij woningen aangelegd. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor omwonenden maar ook voor verenigingen en exploitanten van padelbanen.

Wij denken dat de sport padel niet gebaat is bij een negatieve beeldvorming door geluidsoverlast in de buurt van woningen. Daarom hebben wij de KNLTB gevraagd aanleggers van padelbanen duidelijker te wijzen op de risico´s van geluidsoverlast en deze risico´s serieus te nemen.