Gemeente Sittard weigert vergunningen voor padelbanen op twee locaties wegens geluidsoverlast

Het Gemeentebestuur van Sittard heeft vergunningen voor de aanleg van padelbanen geweigerd wegens de geluidsoverlast die de banen met zich mee zouden brengen.

Omwonenden maakten bezwaar tegen de plannen van twee tennisclubs in Sittard, TC Oriënt en SLTC voor de aanleg van padelbanen.

Geen padelbanen en geen muur bij SLTC

Met succes, want het gemeentebestuur keurde het plan van tennisvereniging SLTC voor de aanleg van twee padelbanen middenin een woonwijk af vanwege de te verwachten geluidsoverlast. Een muur van 6 meter hoog en 70 meter lang die de geluidsoverlast moest beperken paste niet binnen het bestemmingsplan dus het plan van SLTC kon niet doorgaan.

De tennisclub is teleurgesteld en onderzoekt nu alternatieven, waaronder picketball in plaats van padel. Deze nog wat onbekende sport produceert echter minimaal net zo veel geluid als padelbats dus zal uiteindelijk naar alle verwachting tot dezelfde uitkomst leiden.

Maatregelen TC Oriënt niet voldoende om geluidsoverlast te beperken

Bij TC Oriënt is de geluidsproductie van de volledige inrichting onderzocht. Dat onderzoek toonde aan dat de grenswaarden van het Activiteitenbesluit zouden worden overschreden op alle onderzochte woningen.

Zelfs met geluidsbeperkende maatregelen van een wand en een overkapping zou het geluid boven de grenswaarden komen. Het onderzoek concludeert dat bij de aanleg en het gebruik van de padelbanen geen sprake zou zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voor de gemeente Sittard was het geluidsonderzoek aanleiding om een goede ruimtelijke ordening toets uit te voeren, de uitkomst hiervan was dat de vergunning alsnog moest worden geweigerd wegen strijd met de planologische regels.

De 34 omwonenden van de tennisclub kunnen met een gerust hart - en zonder geluidsoverlast - gaan slapen.