De Goorse Tennisclub ziet af van padel plan

De padelcommissie en het bestuur van de GTC heeft besloten af te zien van het padel plan. De risico's op ongewenst geluidseffecten voor de directe woonomgeving is te groot.

Naar aanleiding van berichtgeving in de media over de geluidseffecten van padelbanen, zeker in woonwijken, legde de GTC haar padel project tijdelijk stil om nader onderzoek te doen naar de geluidseffecten van padelbanen. Helaas bleek uit het onderzoek dat geluidshinder niet volledig is uit te sluiten, en heeft de GTC besloten af te zien van haar padel plan. 

In het padel plan van de GTC zou één tennisbaan en de oefenkooi voor tennis worden opgeofferd voor de realisatie van 2 nieuwe padelbanen. Bij de start van haar plan heeft de GTC zich gebaseerd op informatie die door de KNLTB (de tennisbond) werd vertrekt. Volgens de KNLTB: "Padel is zondermeer vergelijkbaar met tennis en genereert niet meer geluid dan tennis". Dit standpunt bleek achteraf veel te kort door de bocht.

De krantenartikelen over de geluidseffecten van padelbanen, de worstelingen van diverse tennisverenigingen met geluidshinder van reeds gerealiseerde padelbanen en vragen van buurtbewoners, zette de GTC aan om deskundigen om advies te vragen. Hieruit bleek dat het spelen van padel o.a. door de intensiteit van de sport, de andere rackets en de glazen wanden wel degelijk meer geluid produceert dan tennis en dat dit ook met ongewenste en (te) kostbare geluidsschermen bij GTC moelijk binnen de omgevingsnormen realiseerdbaar was.

De GTC is niet de enige tennisverenging die afziet van het realiseren van padelbanen door de risico´s van de geluidseffecten voor de directe woonomgeving. Er zijn tennisverenigingen door het hele land die na het inwinnen van adviezen van deskundigen en het uitvoeren van onderzoek naar de geluidseffecten afzien van hun padel plannen.

Brief van de GTC aan de buurt