VNG (Richtafstanden voor padel)

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft geluidsrichtlijnen gepubliceerd voor padelbanen.

Deze richtlijnen worden aan Nederlandse gemeenten en omgevingsdiensten verstrekt om hen handvatten te geven voor het bestemmen en vergunnen van padelbanen.

Bij de aanleg van padelbanen moet gekeken worden of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gemeenten gebruiken daarvoor in de regel de VNG uitgave Bedrijven en milieuzonering (VNG-Brochure).

In de VNG-Brochure staat voor tennis een afstand tot woningen van 50 meter. De NSG geeft aan dat uit geluidsonderzoeken blijkt dat padel ongeveer 10 dB(A)2 meer geluid maakt dan tennis. Padel kan daarom per definitie niet dezelfde afstand hebben als tennis.

De NSG geeft daarom een afstand aan van minimaal 130 meter van woningen, waar alleen van kan worden afgeweken met goed onderzoek en de juiste motivering. De NSG is bij het bepalen van de toe te passen richtafstand uitgegaan van de aanleg van 2 padelbanen.

Bekijk hieronder de richtlijnen (het kan even duren voordat het document geladen is).