NSG publiceert padel geluidsrichtlijnen

Gepubliceerd op 30 november 2021 om 09:16

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft geluidsrichtlijnen gepubliceerd voor padel.

Deze richtlijnen worden aan Nederlandse gemeenten en omgevingsdiensten verstrekt om hen handvatten te geven voor het bestemmen en vergunnen van padelbanen.

Bij de aanleg van padelbanen moet gekeken worden of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gemeenten gebruiken daarvoor in de regel de VNG uitgave Bedrijven en milieuzonering (VNG-Brochure).

In de VNG-Brochure staat voor tennis een afstand tot woningen van 50 meter. De NSG geeft aan dat uit geluidsonderzoeken blijkt dat padel ongeveer 10 dB(A)2 meer geluid maakt dan tennis. Padel kan daarom per definitie niet dezelfde afstand hebben als tennis.

De NSG geeft daarom een afstand aan van 200 meter vanaf woningen, waar alleen van kan worden afgeweken met goed onderzoek en de juiste motivering.