Privacy

Op Meld Overlast Padelbanen kun je een bericht achterlaten over de overlast die je ervaart van padelbanen. 

Je voert daarbij je naam, emailadres en een bericht in.

Deze informatie wordt gebruikt om inzichtelijk te maken hoeveel mensen overlast ervaren van padelbanen en ook op welke manier zij dat ervaren. De informatie zal niet op persoonsniveau worden gedeeld met andere partijen, de informatie wordt alleen opgeslagen bij Jouwweb, die deze website in Nederland host. Wel kunnen er op basis van de informatie overzichten worden gemaakt, bijvoorbeeld van de verschillende soorten overlast, de locaties en de aantallen mensen die iets hebben opgestuurd.

Als je wilt dat jouw case op de website wordt gezet, kun je ons dat laten weten. We nemen dan per email contact met je op om te overleggen op welke manier de case kan worden getoond. We vragen daarbij ook of je met jouw naam of anoniem op de website wilt worden geplaatst.

Jouw emailadres en naam zullen worden gebruikt om met je te communiceren over jouw melding en over eventuele andere relevante padeloverlast onderwerpen.

De gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Meldpunt Overlast Padelbanen om op landelijk niveau aan te kaarten dat er een beleid moet komen voor de aanleg van padelbanen in de buurt van woningen en om te kunnen communiceren met onze contactpersonen.

We slaan jouw informatie op zolang als nodig is om ons doel van een landelijk beleid voor de aanleg van padelbanen te realiseren en tot een jaar daarna.

Je hebt (o.a.) de volgende rechten ten aanzien van jouw gegevens:

- een kopie van jouw gegevens op te vragen;
- correctie van jouw gegevens vragen;
- verwijdering vragen;
- beperking vragen;
- bezwaar maken tegen de verwerking.

Je kunt een verzoek indienen over jouw gegevens door het contactformulier in te vullen of een email te sturen naar info@meldoverlastpadelbanen.nl.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Deze privacyverklaring is van 29 oktober 2021.