Privacyverklaring


In deze privacyverklaring van de Stichting Overlast Padelbanen voor de website Meld Overlast Padelbanen leggen wij uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Op de website Meld Overlast Padelbanen kun je een bericht achterlaten over de overlast die je ervaart van padelbanen, of een ander bericht achterlaten in het contactformulier. Je voert daarbij je naam, email-adres en een bericht in.

Deze informatie wordt gebruikt om inzichtelijk te maken hoeveel mensen overlast ervaren van padelbanen en ook op welke manier zij dat ervaren.

De informatie zal niet zonder jouw medeweten op persoonsniveau worden gedeeld met andere partijen. Als een journalist of andere derde ons benadert en het interessant kan zijn voor jou om met die persoon in contact te komen, kunnen we jou voorstellen jouw contactgegevens met de journalist te delen. Dit doen we dan alleen als je uitdrukkelijk aangeeft dat je het wilt.

We kunnen op basis van de informatie die wordt verstrekt overzichten maken, bijvoorbeeld van de verschillende soorten overlast, de locaties en de aantallen mensen die iets hebben opgestuurd.

De gegevens worden opgeslagen bij Jouwweb, die deze website in Nederland host. Als je wilt dat jouw case op de website wordt gezet, kun je ons dat laten weten. We nemen dan per email contact met je op om te overleggen op welke manier de case kan worden getoond. We vragen daarbij ook of je met jouw naam of anoniem op de website wilt worden geplaatst.

Jouw email-adres en naam zullen worden gebruikt om met je te communiceren over jouw melding en over eventuele andere relevante padeloverlast onderwerpen.

De gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van de Stichting Overlast Padelbanen om haar doelen na te streven, waaronder het op landelijk niveau aankaarten dat er een beleid moet komen voor de aanleg van padelbanen in de buurt van woningen, en om te kunnen communiceren met onze contactpersonen.

We slaan jouw gegevens op zolang als nodig is voor de hiervoor genoemde doelen en tot een jaar daarna.

Je hebt (o.a.) de volgende rechten ten aanzien van jouw gegevens:

- een kopie van jouw gegevens op te vragen;
- correctie van jouw gegevens vragen;
- verwijdering vragen;
- beperking vragen;
- bezwaar maken tegen de verwerking.

Je kunt een verzoek indienen over jouw gegevens door het contactformulier in te vullen of een email te sturen naar info@meldoverlastpadelbanen.nl.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Deze privacyverklaring is van 31 januari 2023.